ನೀವು ₹25,0000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ..! Congratulation.! ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ | Scam Alert

Scam Alerts

Home

Date: 2018-10-08 21:30:54

ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 18 =